شرایط و قوانین سایت

-چنانچه آدرس مقصد اصفهان باشد، روش حمل و نقل آن توسط پیک موتوری است. و هزینه حمل آن برعهده مشتری و درب منزل انجام خواهد شد.

-چنانچه آدرس مقصد خارج از شهر اصفهان باشد، ارسال بسته توسط تیپاکس انجام خواهد شد، هزینه ارسال با تیپاکس بر عهده مشتری و درب منزل انجام خواهد شد.